Inbjudan Utst.  Info Hallskiss vån 2 & 3 Aula Medica

Idrottsmedicin

Idrottsmedicin 2019 är planerad till 25-26 april i Göteborg. Inbjudan kommer i november 2018. Vill du ta del av inbjudan, kontakta Johan Lindbladh (kontaktinfo nedan).

Det idrottsmedicinska mötet i Stockholm arrangeras av Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin och är det ledande årliga mötet inom idrottsmedicin.

Mötesarrangörerna Idrottsmedicin Väst utlovar ett traditionsenligt program med två parallella sessioner. Det kommer bli korta symposier, med goda möjligheter till diskussion och debatt. Idrottspsykologi, rygg-, axel-, knä- och akillessymposium, idrott och hälsa samt match-analys nämns bland ämnena. Allt kommer vara relaterat till hur idrottaren säkert kan återgå till idrott efter frånvaro på grund av skada eller sjukdom.

Det populära årliga mötet Idrottsmedicin lockade i våras över 450 deltagare.

Stockholm, 26-27 april 2018
Mötet ägde rum i nya fräscha lokaler på Karolinska Institutet i Stockholm. På plats cirka 450 personer, varav: 
- 375 deltagare
- 35 föreläsare
- 29 utställare (50 pers)
- Föreningens styrelse/fakultetDeltagarna gavs ett uppdaterat kunskapsläge kring vanliga tillstånd inom idrotten, träning, kost och doping. I programmet fanns berärdes hälseneruptur, korsbandskirurgi, höfter, hjärnskakningar, hjärtat, kost/återhämtning och doping/kosttillskott.

Mötets hemsidahttp://svenskidrottsmedicin.se

Frågor: För frågor som rör utställningsdelen hänvisas till Johan Lindbladh, Traveko Scandinavia, johan.lindbladh@travekoscandinavia.se 
mobil: 0733-351 424.