Inbjudan utställare Anmälan [stängd]  Praktisk Info Hallskiss Hotellinfo

Kirurgveckan 2018

Kirurgveckan 2019 är planerad till 19-23 aug i Norrköping. Inbjudan kommer i november 2018. Vill du ta del av inbjudan, kontakta Johan Lindbladh (kontaktinfo nedan).

Helsingborg, 20-24 augusti 2018
Kirurgveckan arrangeras av Svensk Kirurgisk Förening och är en årlig nationell konferens för Sveriges intressenter inom kirurgi. Kirurgveckan brukar locka 1600 deltagare fördelade på läkare, sköterskor och sekreterare.
 
Konferensen går under temat ”En sund vecka”. På programmet hittar vi bl a följande områden: Akutkirurgi och Trauma (månd-tisd), Kolorektal- och Endokrinkirurgi (månd-onsd), Barnkirurgi (onsdag), Bråck- och bukväggskirurgi (tisd), Övre abdominell kirurgi, Plastik- & Bröstkirurgi (onsd-fred) samt Sköterske- och Sekreterarprogram (onsd-fred).
 
Det anordnades en utställning med 65 utställarföretag. 


Utställningshall
Hallen är normalt en sporthall med läktare. Arenan har ett mycket bra flöde ur ett utställarperspektiv (och även kongressperspektiv), med bra genomströmning och korta avstånd. Flödet på plats är att deltagarna går genom utställningshallen från vänster på hallskiss efter att ha passerat registrering. Till höger går man sedan gå vidare till föreläsningarna. 

Anmälda utställare


Plats: Mötet hålls på Helsingborgs arena i Helsingborg.
Hemsida/Program: www.kirurgveckan.se Programmet uppdateras efterhand.

Frågor: För frågor som rör utställningsdelen hänvisas till Johan Lindbladh, Traveko Scandinavia, johan.lindbladh@travekoscandinavia.se , mobil: 0733-351 424.

Välkomna till Helsingborg!
Johan Lindbladh
Traveko Scandinavia, utställningsansvarig