Inbjudan Utst. Anmälan (stängd) Info Plan 1  Plan 3 Plan 4 Hotell 

Ortopediveckan

Ortopediveckan 2019 är planerad till 27-30 aug i Norrköping. Inbjudan kommer i november 2018. Vill du ta del av inbjudan, kontakta Johan Lindbladh (kontaktinfo nedan).

Karlstad, 28-31 augusti  2018
Ortopediveckan 2018 ägde rum i Karlstad och hade ett brett program med något för alla. På plats hade vi 60 utställare i 3 plan. Mötet var välbesökt med totalt cirka 1300 deltagare.

Temat var för 2018 års Ortopedivecka är "Ortopedi i framtiden" med program för bl a läkare sjuksköterskor/ operationssjuksköterskor, fysioterapeuter och sekreterare.

I år gjordes en tydlig satsning på våra yngre kollegor där ST-läkare och nyblivna specialister skulle känna dig sig extra välkomna. Våra handfasta och praktiskt inriktade kurser lockade över 170 deltagare, varav de flesta var just yngre och förstagångsbesökare på ortopediveckan. Kurserna uppfyllde delmål i specialistutbildningen och genomfördes i samarbete med våra huvudsponsorer. Att ortopediveckan erbjöd denna typ av utbildningsmöjlighet föll mycket väl ut och har redan anammats av kommande mötesarrangörer. Det ska vara naturligt att slussas in i ortopedin där ortopediveckan spelar en viktig roll. Konceptet med utbildning kan säkert utökas och komma att locka ännu fler till mötet i framtiden." 

I programmet fanns ämnen som berör Proximala humerusfrakturer och impingement, Tumörproteser vid frakturer, Knä: helprotes vs halvprotes, PSI. Ortopediska infektioner 2.0, Helhetsgrepp av mjuka knän, Fötternas biomekanik och akuta skador, Barn: smärtlindring, infektioner och imobilisering, Höftfrakturer, Bilddiagostik (nytt för i år): MR, ultraljud, CT, AI/datortolkning och mjukvara,  E-hälsa samt Den maligna ryggen.

Bland kurserna : Märgspikning av höft, lår, underben samt barn. Speciell utbildningssatsning på ST-läkare. Workshops med bla undersökningsteknik och ultraljud.

Hemsida/Program: www.ortopediveckan.se

Anmälda utställare

 

Frågor: För frågor som rör utställningsdelen hänvisas till Johan Lindbladh, Traveko Scandinavia, johan.lindbladh@travekoscandinavia.se , mobil: 0733-351 424.

Välkomna till Karlstad!
Johan Lindbladh
Traveko Scandinavia, utställningsansvarig