Välkommen till Kirurgveckan 2023, den 21-25 augusti i Örebro


(In English below) 

Klicka här för att se vår utställarinbjudan >>
Sponsorerbjudande >>
Anmälningsblankett >>

Vill du försäkra dig om en bra placering kan du kontakta Bosse Magnusson på bo.magnusson@travekoscandinavia.se
eller +46 (0)703 32 33 90 redan nu.

Nedan finner du sponsorer och utställare 2022 och en layout över mässhallen på Kistamässan.


Låt oss höras snart!

Bästa hälsningar,
Bosse Magnusson
bo.magnusson@travekoscandinavia.se
+46 (0)703 32 33 90

Be a part of Kirurgveckan 2023!

Exhibitor invitation >>
Sponsorship offer >>
Application form >>

If you want to secure a good location, please contact Bo Magnusson already today.

Above you see the sponsors and exhibitors 2022 and a layout of the exhibition hall at Kista Exhibition Centre.

Let's be in touch soon!

Best regards,,
Bosse Magnusson
bo.magnusson@travekoscandinavia.se
+46 (0)703 32 33 90

Medverkande sponsorer & utställare 2022

Diamantsponsorer


Guldsponsorer


Silversponsorer


Utställare


   Exam Vision
     Implantica
Kirurgveckan23

Vi ses säkert - ett samarbetsprojekt mellan Sveriges ledande mässarrangörer

Läs mer om Kistamässans strategi för att kunna arrangera säkra möten och event >>