Din partner för digitala och fysiska kongresser

Vi på Traveko utvecklar och driver din kongress med målet att uppnå bästa vetenskapliga utfall och kopplar ihop det med sponsorer och utställare som tillsammans med deltagarna genererar de ekonomiska förutsättningarna för att din förening skall kunna genomföra en lyckad kongress.
 

 • Programplanering  live eller digitalt
 • Talarcoaching
 • Teknikstöd
 • Regi för digitala live- eller förinspelade föreläsningar
 • Streaming 

 • Insamling och urval
 • Presentation fysiskt och digitalt

 • Val av och avtal med anläggningar
 • Val av och avtal med digitala plattformar för digitala kongresser
 • Hybridmöten

 • Konceptutveckling och prissättning
 • Marknadsföring och personlig införsäljning
 • Databashantering 
 • Samordning mellan förening och utställare/sponsor
 • Teknisk support för digitala och fysiska monterbyggnationer

 
 • Marknadsföring
 • Databashantering 
 • Anmälningar och betalningar
 • Information om program och hur man möter sponsorer och utställare
 • Vägledning och inspiration inför digitala kongresser

 • AV-teknik för fysiska kongresser
 • Eventhemsidor och eventappar för digitala och fysiska kongresser
 • Studioteknik för inspelningar
 • Mötesbokningar
 • Interaktiva digitala och fysiska lösningar

 • Catering
 • Banketter
 • Middagar
 • Underhållning
 • Digitala mötesplatser