Nyheter

2020-09-16
2020-07-02
2020-05-14
2020-03-31
2020-02-20
2020-02-10
2020-01-20
2019-12-19
2019-11-25
2019-10-04
2019-06-28
2019-06-18
2019-05-27
2019-03-08
2019-03-06
2019-03-04
2019-01-31
2019-01-09
2018-11-10
2018-10-21
2018-07-11
2018-06-19
2017-11-01
Traveko Scandinavia får nya ägare -se nedan

1 november 2017
Traveko Scandinavia får nya ägare. Arnold Persson drar sig tillbaka och säljer sitt företag till Björn Delin och Bo Magnusson som i dag driver Mässbolaget BraMässor. Bo Magnusson går in som VD i Traveko Scandinavia och Björn Delin blir styrelseordförande. Företaget kommer att drivas vidare i Arnolds anda. Johan Lindbladh, tidigare förflutet från bl a AstraZeneca där han bl a drivit kongressen Allmänmedicinskt Forum, går in som anställd i en operativ roll. Arnold Persson kommer att finnas kvar i en rådgivande roll.