Inbjudan Utställare Hallskiss Utställare Praktisk info

Svenska Skulder- och
Armbågssällskapets Årsmöte

Svenska Skulder- och Armbågssällskapet (SSAS) skjuts fram till hösten. Planen är att SSAS genomförs i Trollhättan, som planerat. Nytt datum kommuniceras inom kort.

--
Linköping 19-20 april 2018: 
Mötet 2018 lockade 170 personer, varav ca 130 som deltagare. Övriga var föreläsare och utställare.

Mötet hade 17 utställande företag.

Mötet hölls på Scandic Frimurarehotellet i Linköping.

Programmet hittar du på www.ssas.se.


2019 års möte är ett nordiskt möte och är planerat till Helsingfors.

Frågor: För frågor som rör utställningsdelen hänvisas till Johan Lindbladh, Traveko Scandinavia, johan.lindbladh@travekoscandinavia.se
mobil: 0733-351 424.