8-10 september, 2021, Malmö Arena

(Utställning onsdag-fredag lunch)

Malmö 2021-03-31

FSLs organisationskommitté har nu öppnat anmälan till Framtidens Specialistläkare Kurs och Kongress den 8-10 september 2021 i Malmö Arena. Varmt välkomna!

Vi inom FSL brinner för att skapa mötesplatser där människor kan träffas fysiskt med allt vad det innebär av nätverkande, dialog, lärande och glädje. Den fysiska kongressen kommer givetvis vara anpassat till det då rådande restriktionsläget. Hela kongressen livestreamas digitalt. Dvs kongressen blir i år både fysisk och digital.

Framtidens Specialistläkare (FSL) riktar sig till ST-läkare, blivande ST-läkare, handledare, studierektorer, specialister, verksamhetschefer och sjukvårdshuvudmän. Ett av kongressens viktigaste syfte är att kunna erbjuda utbildning och fortbildning till Sveriges alla läkare, oavsett specialitet. På FSL skapas en nationell arena för diskussion och erfarenhetsutbyte. 2018 lockade mötet cirka 1000 deltagare på Malmö Arena. Vid mötet 2021 är det 13 år sedan kongressen startades. En stor del av framgången för FSL är kongresskurserna, som attraherar många ST läkare.
 
Den absoluta merparten av alla stora viktiga aktörer inom hälso- och sjukvården i Sverige deltar på kongressen. Möt företrädare för regioner & landsting, beslutsfattare som politiker & sjukvårdshuvudmän samt fackliga organisationer. Alla möts i vår fina och mycket uppskattade digitala och fysiska utställning dit samtliga deltagare välkomnas i alla pauser och i välbesökta mingel.

Svenska Läkaresällskapet är på plats och håller i ett flertal programpunkter under kongressen. Vi har kvar den uppskattade Studierektorsdagen. Dessutom utökar vi kongressen till att även innefatta en heldag om BT, bastjänstgöring. Det är första delen i nya ST med kliniska tjänster. Vi tror att detta kommer att locka många extra deltagare.

Kongressens huvudtema i är i år: Kommunikation. Läs mer på http://framtidenslakare.se

Utställningar
Vi planerar för en digital utställning där alla utställare har en egen e-monter i den digitala plattformen där alla deltagare kommer in för att ta del av sina seminarier. Dessutom kommer vi om det är möjligt erbjuda våra utställare att delta fysiskt på Malmö Arena. Mer information kommer inom kort.

Vill du ha kontakt och höra mer redan nu kan du kontakta Bosse Magnusson på Traveko via mejl bo.magnusson@travekoscandinavia.se

Hälsningar,
Bosse

Utställarlista

 • Achima Care
 • ACO Hud Nordic
 • Advanzpharma
 • Agila
 • Bonnier Healthcare
 • CampusPharma
 • Capio Närsjukvård
 • Centrum för sällsynta diagnoser Syd
 • Dignus Medical/Kletor
 • Fibromyalgiförbundet
 • Försäkringskassan
 • GSK Consumer Health
 • HemoCue
 • Internetmedicin
 • KRY
 • Liber
 • Lipus
 • Läkartidningen
 • Mediate Nordic
 • Medinet
 • Move Management

 

 • NGS Läkarbemanning
 • Pedersen van Hees Vårdmäklarna
 • Pelmatic Sweden
 • POA/Galen Pharma
 • Region Blekinge
 • Region Gävleborg
 • Region Jönköpings län
 • Region Kronoberg
 • Region Skåne
 • Region Västmanland
 • Sjukhusläkarna
 • Socialstyrelsen
 • ST-läkare i Psykiatri
 • Studentlitteratur
 • Svenska Företagsläkarföreningen
 • Svenska Läkaresällskapet
 • Svenska Palliativregistret
 • Sveriges läkarförbund
 • SYLF
 • Transmedica
 • Wieslab